23 ม.ค. 63
พนักงานจัดซื้อ-จัดจ้าง (Sup Contract)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท ฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยวิศวกรผู้มากด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ตลอดระยะเวลา 35 ปี ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ ได้แก่ งานศึกษาวิจัย สำรวจ ออกแบบโครงการสำคัญต่างๆ ตลอดจนควบคุมกำกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน
 • บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าของบริษัท ว่าจะได้รับการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและได้มาตารฐานสากล
 • ในปี 2561 บริษัทฯ ปรับปรุงองค์กร และนำองค์กรเข้าสู่รูปแบบ องค์กรมหาชน จึงจำเป็นต้องขยายงานเพื่อรับรองการเจริญเติบโตในอนาคต โดยเปิดโอกาสรับสมัครบุคลากร ผู้มีความรู้ความสามารถ พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
 • สำนักงานใหญ่ ปฎิบัติงาน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม
 • - แจกผ้าสำหรับตัดชุดฟอร์มพนักงานหญิง
 • - ชุดฟอร์มทำงานสำหรับพนักงานขับรถ
 • - งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่ปฎิบัติงานสำนักงานใหญ่)
 • - ทุนการศึกษาต่อ
 • - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าที่จอดรถของพนักงาน 50%
 • - งานสัมมนาวิชาการและท่องเที่ยว
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ติดต่อ
คุณนิตยา เรืองปราชญ์(คุณหมี),คุณพรศิริ เผ่าพันธ์(คุณตาล)
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1/816 ซอย 60 (กม.26) ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-532-3623-33 ต่อ 303 หรือ 310
แฟกซ์ : 02-532-3566
เว็บไซต์ : www.index.co.th
ใช้งานแผนที่