JobThai
รับสมัครด่วน
1 ธ.ค. 66

ช่างติดตั้งไฟฟ้ากำลัง,ช่างซ่อม-บำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลาย อัตรา
บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยการรวมตัวกันของทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญทางด้านงานระบบการติดตั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามหลักวิศวกรรมอย่างแท้จริง อาทิเช่น ท่อจ่ายไอน้ำ, ท่อลม, เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งจากการรวมตัวของทีมงานอันพร้อมไปด้วยประสบการณ์ทั้งวิศวกรชาวไทยและวิศวกรชาวญี่ปุ่น ที่มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นใน ทิศทางเดียวกัน ตามคำขวัญของบริษัทฯ คือ ” ให้ความสำคัญกับลูกค้า ปรับปรุงสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ” ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองธุรกิจงานระบบในแต่ละอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงงาน , โรงแรม , โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาต่างๆ ปัจจุบันบริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กำลังก้าวเข้าสู่ธุรกิจงานระบบในภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเร่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มโรงแรม, กลุ่มโรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาอย่างดียิ่ง มากกว่านั้น บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลโดยได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศ ทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำของประเทศไทย ซึ่งขอบเขตของการรับรองคือ ” ออกแบบระบบหม้อไอน้ำ , ติดตั้งและบริการซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ”
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี - เบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน - โอที - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเงินทดแทน / ประกันสังคม - ค่าคอมมิชชั่น (ฝ่ายขาย) - โบนัส - ชุดยูนิฟอร์ม
- ท่องเที่ยวประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - กู้ยืมเงินสวัสดิการ - หอพักพนักงาน - เงินช่วยเหลืองานสมรส - เงินช่วยเหลืองานบวช - เงินช่วยเหลือคลอดบุตรธิดา - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ (พนักงาน คู่สมรส บุตรธิดา และบิดา-มารดา) - สิทธิลาป่วย ลาคลอด ลาบวช ลาไปงานศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรธิดา (5วันได้รับค่าจ้าง) ลากิจ (6 วัน) หรือ อื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
92 หมู่ 7
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-159-9453-4 ต่อ 411, 063-543-8080
แฟกซ์ : 02-159-9455
เว็บไซต์ : http://www.matkemboiler.com
LINE ID: mssehr
วิธีการเดินทาง
https://goo.gl/maps/NCEy4uJXjbT2 รถส่วนตัว ไม่มีรถเมล์ผ่าน