JobThai
29 ก.ย. 65

Shipping (สาขาสำนักงานใหญ่ คลองเตย)

pin location
pin location

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ และภายในประเทศแบบครบวงจร โดยให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร, บริการคลังสินค้า, บริการลานพักตู้คอนเทนเนอร์,บริการขนส่งระหว่างประเทศต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งบริการขนส่งทางทะเล และทางอากาศ รวมทั้งบริการเสนอโครงการนวัตกรรมใหม่ทางด้านการขนส่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการด้านการขนส่งระดับโลกอย่างแท้จริง เพื่อครอบคลุมความต้องการด้านการขนส่งที่มีความหลากหลายมากขึ้นของลูกค้า และมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการในระดับโลก
- ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,โบนัสรายปี
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
2525 อาคาร 2 FYI Center, ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110