รับสมัครด่วน
22 ม.ค. 63
ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมปลาย)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
  • โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกันเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม เป็นโรงเรียนแนวใหม่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่พร้อมทุ่มเท
สวัสดิการ
  • - ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งครอบครัว
  • - อาหารกลางวัน
  • - ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
  • - สวัสดิการกองทุน สช. ฯลฯ
ติดต่อ
คุณดาวรรณ สดสร้อย
โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-885-2671-5 ต่อ 510, 511
เว็บไซต์ : www.plearnpattana.com
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้