11 ต.ค. 64

พยาบาลวิชาชีพ, รพ.กรุงเทพระยอง,รพ.ศรีระยอง

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานดังนี้
สวัสดิการ
1. การรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนฌาปณกิจ 3. เครื่องแบบพนักงาน (เงินช่วยเหลือค่าตัดชุด) 4. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (ทุนการศึกษา) 5. หอพักพยาบาล (ชาย-หญิง) 6. เงินโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 7. ประกันชีวิต กรณี การเกิดอุบัติเหตุ 8. ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท 9. ค่า Competency Level ความสามารถเฉพาะทาง เริ่มต้น 2,500-8,500 บาทต่อเดือน 10. ค่ากะ กะบ่าย 300 บาท, กะดึก 350 บาท
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 ม.2 ซ.แสงจันทร์เนรมิตร
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : คุณธิดารัตน์ ราชไร่(พูล) 038-921-999 ต่อ 1855, 038-921-855
แฟกซ์ : 038-612-999 ต่อ 1854
เว็บไซต์ : https://www.bangkokrayong.com/th/
ใช้งานแผนที่