JobThai
21 ม.ค. 65

พนักงานขาย

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary iconตามโครสร้างบริษัท + commission
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ผ้าทราย – กระดาษทราย จากประเทศ สวีเดน ภายใต้ยี่ห้อ ‘ EKAMANT ’ ซึ่งผ่าน การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 แต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย
  • ตามตำแหน่งงาน
  • คุณส่งศักดิ์ เจริญวงษ์ตระกูล
    บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัด
    52/10 หมู่ 3 ถนนคลองเทพกาญจนา
    ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000