23 ก.ย. 64

วิศวกรผลิต

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บ้านนา จ.นครนายก

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 ตำแหน่ง
บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการผลิตและติดตั้งระบบประตูหน้าต่างไวนิล (UPVC) ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อตราสินค้า AMIGO และ Ventanar ก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยกลุ่มวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจก่อสร้างมายาวนาน จากแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้อง กับแนวโน้มการก่อสร้าง อีกทั้งการเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้างทดแทนไม้ จึงเป็นที่ยอมรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายใหญ่ทั่วประเทศ เช่น QH AP LAND&HOUSES แสนสิริ GOLDENLAND เป็นต้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกขั้นตอนอย่างมีมาตรฐานจนได้รับการรับรองคุณภาพโดย ISO 9001 : 2008 และรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ ยอดเยี่ยมจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานเพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เติบโตไปด้วยกัน
สวัสดิการ
- เงินช่วยเหลือพิเศษ - เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ - ประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - โบนัสประจำปี - ค่าที่พัก(เฉพาะตำแหน่ง) - ค่าน้ำมัน(เฉพาะตำแหน่ง) - สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ
ติดต่อ
คุณปราณี คำเวียงจันทร์
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
49 ม.9
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 10400
โทรศัพท์ : 081-819-1739 / 081-566-2713
แฟกซ์ : 037-383-168
เว็บไซต์ : http://www.amigo.co.th
LINE ID: 086-7775001
ใช้งานแผนที่