29 ก.ค. 64

นักจิตวิทยา - วิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconขึ้นอยู่กับวุฒิและประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
ให้บริการดูแลผู้บกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่เด็กเล็ก ถึงผู้สูงอายุ ด้วยอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน เช่น เครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียม
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ
คุณดารัตน์ เศรษฐชัยบดี
ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
78/16 ถนนพระรามหก
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-279-3030
แฟกซ์ : 02-279-3031
เว็บไซต์ : http://www.intimexhearing.com
ใช้งานแผนที่