บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 มิ.ย. 64

วิศวกรโยธา

pin location
pin location

อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

salary icon
salary icon16,000 - 25,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
เราเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ในจังหวัดมหาสารคาม ประเภทงานหมู่บ้านจัดสรร และเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในจังหวัด ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกันสังคม, - โบนัสประจำปี - เบี้ยขยัน - สวัสดิการ ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
99 ถนนมหาสารคาม-วาปีฯ
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
ตรงข้ามโกบอลเฮ้าส์มหาสารคาม