รับสมัครด่วน
27 ต.ค. 64

Mechanical Technician(ช่างเทคนิคเครื่องกล)

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2
ดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์แก้วในไทยมากว่า 60 ปี และได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทออสเตรเลียน คอนโซลิเดดเต็ด อินดัสตรี จำกัด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งต่อมาคือบริษัทโอเว่น อิลลินอยด์ และก่อตั้ง บริษัท ไทยกล๊าส แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัท ไทยกล๊าสฯ นับเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติรายแรกในไทยและในเอเชีย ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตมากกว่า 3,300 ตันต่อวัน จากนั้นบริษัท BJC ผู้ถือหุ้นร้อยละ 98.59 ของ TGI ได้ขยายธุรกิจอึกครั้ง ด้วยการร่วมมือกับ บริษัท โอเว่น อิลลินอยส์ อิงค์ หรือ O-I ซึ่งเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในโลก ในการตั้งบริษัท BJC O-I Glass Pte.Ltd. เพื่อเป็นฐานการผลิตในเอเชีย โดยการเข้าซื้อกิจการบริษัท มาลายากลาส โปรดักส์ ในประเทศไทย มาเลเซียและเวียดนาม ทำให้ BJC มีกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวของ BJC และ TGI ในการบุกธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
- Bonus 3.5 เดือน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ส่วนของพนักงาน 5% / บริษัทสมทบ 7.5%) - ค่ารักษาพยาบาล 22,000 บาท ต่อคน/ปี รวมถึงบุตรและคู่สมรส - รถรับ-ส่ง - วันหยุดพักร้อนเริ่มต้น 12 วัน - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ - เครื่องแบบพนักงาน และรองเท้าทำงาน - รางวัลปฏิบัติงานนานปี - ชมรมกีฬา - พักผ่อนนอกสถานที่ และบ้านพักตากอากาศ - ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดีในวงเงิน 500,000 บาท/ปี - เงินช่วยเหลือค่าทำศพ - งานเลี้ยงปีใหม่ - สหกรณ์ออมทรัพย์
คุณลภัส ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
78 หมู่ 3 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนน บางนา-ตราด กม.18
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: 02-769-3500 ต่อ 568, 215, 250