16 ก.ย. 64

Senior Application Engineer (Measuring Instruments)

pin locationworkLocation
pin location

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

salary iconsalary
salary iconNot specified
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon2 positions
Factory Automation บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนจัดหน่าย เครื่องมือวัด และทดสอบ อุปกรณ์ตรวจจับสำหรับระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์วัดและควบคุมสำหรับงานภาคสนาม อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ระบบ System integration ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ด้วยประสบการณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 70 ปี ทำให้ปัจจุบัน เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้าเกี่ยวกับ Factory and Process Automation ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงและการพัฒนาการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ต้องการรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง :
Contacts
คุณกานต์พิชชา
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
85/2, 85/3 ซอยสดพิณสรร(ราชวิถี 1) ถนนรางน้ำ
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : 02-642-6700 (8Line), 02-642-7887(4Line), 02-246-8070-1,02-642-6700 ต่อ 3321
See Map