รับสมัครด่วน
25 พ.ค. 63

ธุรการบัญชี

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3 อัตรา
 • P.M.ACCGROUP บริษัทได้มีการก่อตั้งขึ้นเมือ ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน เราให้บริการทางด้านบัญชี , งานตรวจสอบ งานภาษี, งานบริการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภทและบริการด้านที่ปรึกษาทางด้านการเงินแบบครบวงจร ได้แก่
 • - บริการด้านบัญชี และภาษีอากร
 • - จัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี
 • - จัดทำงบกระแสเงินสด และวิเคราะห์งบการเงิน
 • - วางระบบบัญชีและควบคุมภายใน
 • - จัดทำและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท
 • - บริการด้านจดทะเบียนและขอใบอนุญาต
 • - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เลิกและชำระบัญชี
 • - จดทะเบียนลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร , เครื่องหมายการค้า
 • สนใจรับสมัครผู้ร่วมงาน ตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม
 • - ประเมินผลปรับเงินเดือนประจำปี
 • - ประเมินผลปรับโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • - ค่าครองชีพ,ค่าตำแหน่ง
 • - วันหยุดตามประเพณี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน (Staff Party)
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - จัดอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • - วันหยุดประจำสัปดาห์ วันเสาร์-อาทิตย์
ติดต่อ
คุณกัญญณัช (ฝน)
บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
23 อาคารพี.เอ็ม ถ.ร่วมจิตต์
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-636-9888 ต่อ 549 หรือ 111
แฟกซ์ : 02-636-9990
ใช้งานแผนที่