JobThai
21 พ.ค. 65

พนักงานบัญชี - การเงิน ** กรุงเทพฯ **

pin locationLocation
pin location

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary icon15,000-22,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้บริหารและทีมวิศวกรจากสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานก่อสร้างเพื่อประกอบธุรกิจรับเหมางานก่อสร้าง อาทิ เขื่อน, สะพาน, ถนน, ระบบระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม, งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีลูกค้าสำคัญคือ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
Benefits
- โบนัสประจำปี (ตามผลงานและตามตกลง) - ค่าน้ำมันเดินทาง - ค่า OT - ค่าเบี้ยขยัน - ค่าโทรศัพท์ - ทริปท่องเที่ยวประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - ที่พัก
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด
295, 297 ถนนวัชรพล
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Other positions at this company