บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด
23 มี.ค. 63

วิศวกรคอนกรีต โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จชลบุรี

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
 • บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีนโยบายการบริหารงานภายใต้อุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชน สังคม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนวัสดุ สิ่งของ ฯลฯ ตามแนวทางโรงงานสีเขียว(สิ่งแวดล้อม), โรงงานสีขาว(ปลอดยาเสพติด) เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงาน เพื่อเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างมั่นคง ปัจจุบันมีโรงงานในสาขามากกว่า 45 สาขาทั่วประเทศ
สวัสดิการ
 • สวัสดิการมีดังนี้
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่าสึกหรอ , ค่าน้ำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - ค่าเที่ยว (สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อขี้นไป)
 • - ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต)
 • - ค่าเสี่ยงภัย ( สำหรับสาขา จะนะ)
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่)
 • - ค่าล่วงเวลา (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - ชุดพนักงาน
 • - อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสังคม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
 • - การ ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก
 • - พักร้อนประจำปี
 • - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วันขึ้นไป / ปี
 • - กิจกรรมสันทนาการ / งานเลี้ยงสังสรรค์
ติดต่อ
คุณพรทิภา (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานใหญ่ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 8 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรม) เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-022-7800 ต่อ 140 , 061-994-3511
แฟกซ์ : 02-022-7801
เว็บไซต์ : www.qmix.co.th
ใช้งานแผนที่