5 เม.ย. 63

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
 • บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ หรือ “คลังน้ำมันสมุทรสาคร” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีคนไทยเป็นเจ้าของ ดำเนินธุรกิจทางด้านปิโตรเลียมในการให้บริการจัดเก็บและจัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่บริษัทน้ำมันชั้นนำต่างๆ โดยมียอดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปีละ 3,000 ล้านลิตร และมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใช้ในอุตสาหรรมต่าง ๆ อาทิ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำมันผสมยาง จาระบี ฯลฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดจนได้ให้บริการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้ง ผลิต บรรจุ คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
 • ด้วยการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องทางบริษัทจึงต้องการเปิดรับบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ ชอบงานท้าทาย เพื่อร่วมงานกับบริษัทจำนวนหลายอัตรา
สวัสดิการ
 • - โบนัส
 • - การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • - รางวัลอายุงานนาน
 • - ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • - อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 • - ค่าเข้ากะ/OT
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางปฏิบัติงานภายใน/ต่างประเทศ
 • - ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสุขภาพ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กีฬาภายใน & ภายนอก
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10% ของเงินเดือน
 • - ทุนการศึกษาบุตร & ทุนการศึกษาพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/มารดา,คู่สมรสและบุตร
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพักรักษาตัวในรพ.
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปีๆ ละ 10 วัน (เพิ่มตามอายุงาน)
 • - วันลาพิเศษ ลาวันเกิด ,ลาปริญญาบัตร ,ลาอุปสมบท ,ลาเพื่อจัดการงานศพ บิดา/มารดา ของพนักงานและคู่สมรส , คู่สมรสและบุตร
ติดต่อ
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
76 ม.7
ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 034-818-672-3 ต่อ 1746
แฟกซ์ : 034-421-302
เว็บไซต์ : www.psp.co.th
ใช้งานแผนที่