รับสมัครด่วน
20 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่ QA (Document system)

pin locationworkLocation
pin location

อ.สารภี จ.เชียงใหม่

salary iconsalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon2
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2536 ดำเนินกิจการ ผลิตพืชผักและผลไม้ แช่เยือกแข็ง เพื่อการส่งออก บริษัทได้พัฒนาธุรกิจขยายเข้าสู่ ตลาดอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจรในฐานะเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้จัดจำหน่าย ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทที่มีประสบการณ์อันยาวนาน ในด้านการเกษตรแผนใหม่ งานแปรรูปอาหารและการผลิตอาหารแช่แข็ง
companyBenefit
- โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล - ชุดยูนิฟอร์ม
companyContact
คุณวาทิณีย์ ศรีธง
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
106/5 ม.8 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
viewOnlineMap