JobThai
19 พ.ค. 65

IT Support (ประจำที่หนองขาม, ศรีราชา)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconN/A
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ และภายในประเทศแบบครบวงจร โดยให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร, บริการคลังสินค้า, บริการลานพักตู้คอนเทนเนอร์,บริการขนส่งระหว่างประเทศต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งบริการขนส่งทางทะเล และทางอากาศ รวมทั้งบริการเสนอโครงการนวัตกรรมใหม่ทางด้านการขนส่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการด้านการขนส่งระดับโลกอย่างแท้จริง เพื่อครอบคลุมความต้องการด้านการขนส่งที่มีความหลากหลายมากขึ้นของลูกค้า และมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการในระดับโลก
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,โบนัสรายปี
ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
2525 อาคาร 2 FYI Center, ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-034-8393, 02-034-8436
เว็บไซต์ : http://www.yusen-logistics.com
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้