23 ม.ค. 63
ช่างเทคนิค (ไฟฟ้ากำลัง)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary iconเงินเดือน
salary iconn/a
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
 • ด้วย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 60 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี และระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทสามารถ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศที่ส่งมาด้วย
สวัสดิการ
 • 1. โบนัสประจำปี
 • 2. รถรับส่งพนักงาน
 • 3. งานเลี้ยงปีใหม่
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. ประกันชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ (ประกันกลุ่ม)
 • 6. ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน-นอก)
 • 7. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • 8. เงินกู้สำหรับพนักงาน
 • 9. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม
 • 10. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม
 • 11. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 12. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน
 • 13. ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทในราคาพิเศษ
 • 14. สวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย
ติดต่อ
คุณกัลยา, คุณศิญาพร,คุณพุฒิธร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/7 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-502-6599, 02-502-6774, 02-502-6557
แฟกซ์ : 02-502-6092
ใช้งานแผนที่