13 ม.ค. 63
BUSINESS RESEARCHER/ANALYST
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconWill be Discussed
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
  • สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้นำและผู้บริหารองค์กร โดยผลักดันให้องค์ความรู้และภูมิปัญญาตลอดจนประสบการณ์อันมีค่าของผู้บริหารองค์กรได้เกิดการเชื่อมโยงและต่อยอดจนสามารถแปรเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมไทยให้มุ่งสู่ความรุ่งเรืองและความยั่งยืน
  • แนวทางการดำเนินงานของสถาบันฯได้แก่ การวิจัยเพื่อจัดการความรู้และการเรียนรู้ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งศึกษาทิศทางอนาคตของธุรกิจ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ และดำเนินการจัดการเผยแพร่ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้นำและผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบเวทีการประชุมสัมมนาและการแบ่งปันความรู้ทางระบบออน์ไลน์ (http://www.omegaworldclass.org)
ติดต่อ
คุณสุ
บริษัท โอเมก้าทาเลนท์ จำกัด
252/119 ชั้น 24 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-158-9892
แฟกซ์ : 02-275-4512
เว็บไซต์ : www.omegaworldclass.org