23 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
mrt iconบางซ่อน
salary iconเงินเดือน
salary iconตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon10 อัตรา
  • ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดฯลฯ บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ มีตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • - โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • - เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ
  • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
  • - การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • - สวัสดิการประกันภัยอัคคีภัย/รถยนต์
  • - การตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ
ติดต่อ
ฝ่ายการพนักงาน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-017-3333 ต่อ 731-734
แฟกซ์ : 02-017-3333 ต่อ 735
เว็บไซต์ : www.namsengins.co.th
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้