รับสมัครด่วน
26 มี.ค. 63

Presales Engineer

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconรายได้ 25,000 บาทขึ้นไป
number of positions iconอัตรา
number of positions icon5
 • กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การบริหารและดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะใช้ประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของประเทศ
 • จากความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ดำเนินกิจการในธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจบริการวงจรสื่อสัญญาณข้อมูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ธุรกิจติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมสารสนเทศ ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารไร้สายต่างๆ และธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารและการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์
 • ธุรกิจบริการวงจรสื่อสัญญาณข้อมูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • “Truth Broadband Experience”
 • บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH)
 • บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด (BBB)
 • บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด (BCN)
 • ธุรกิจติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมสารสนเทศ
 • “Thailand’s Most Experience”
 • บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (UTEL)
 • บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBtec)
 • ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
 • “Best in Class”
 • บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด (UD)
 • บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด (Top Up 4U)
 • ธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์
 • “Content for Life”
 • บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด (INN)
 • บริษัท เกมอินดี้ จำกัด (Game Indy)
 • บริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด (BBCM)
 • กิจการร่วมลงทุน
 • นอกเหนือจากการดำเนินกิจการในธุรกิจหลัก กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ยังมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ โดยร่วมลงทุนในบริษัทในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจบริการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และธุรกิจเกมส์ออนไลน์
สวัสดิการ
 • - ตามระเบียบและโครงสร้างของบริษัท
ติดต่อ
Recruitment
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด
499 อาคารเบญจจินดา ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-016-5555
เว็บไซต์ : www.benchachinda.co.th
ใช้งานแผนที่