22 ม.ค. 63
ผู้จัดการนิติบุคคล 1 อัตรา และผู้จัดการอาคาร 1 อัตรา
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
 • At Siamese Asset, our goal is to be the most trusted property development company that delivers "Assets of Life" to our customers with cheaper price tag than other property development companies having the same standard; provides sustainable value growth to our shareholders; creates challenging and rewarding work for our people in an environment that respects and values their contributions.
สวัสดิการ
 • 1. ประกันสังคม
 • 2. ประกันชีวิต
 • 3. ประกันสุขภาพ (ครอบคลุมถึงสามี/ภรรยา และบุตร)
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. ชุดฟอร์มพนักงาน
 • 6. ค่ารถ (เบิกจ่ายตามจริง)
 • 7. ค่าที่พัก (ตำแหน่งที่อยู่ Site)
 • 8. ค่าอาหาร ค่าซักผ้า (ตำแหน่งที่อยู่ Site)
 • 9. Bonus (ตามผลประกอบการ)
 • 10.ปรับเงินเดือนประจำปี
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
1077/48 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-617-1555 ต่อ 2000-2003
เว็บไซต์ : www.siameseasset.co.th
ใช้งานแผนที่