บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
16 มิ.ย. 64

พนักงานเขียนแบบ

pin location
pin location

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไพบูลย์ ประกอบธุรกิจก่อสร้างรับเหมาก่อสร้าง ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยการบริหารงานของคุณโยธิน ตันประเสริฐ บริษัทได้เติบโตเรื่อยมา และได้สร้างความน่าเชื่อถือด้วยผลงานที่มีคุณภาพมาโดยตลอด จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าจากหน่วยงานราชการ เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างสาขางานทาง และงานสะพานจากกรมทางหลวงชนบท และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมางานชลประทาน จากกรมชลประทาน ใช้ทุนจดทะเบียน กว่า 100,000,000 บาท และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยประสบการณ์งานก่อสร้างถนน งานสะพาน งานชลประทาน ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนว่าจะสร้างงานที่มีคุณภาพด้วยความมั่นคง และผลิตผลงานที่มีคุณภาพให้กับสังคม และปัจจุบันได้แปรสภาพเป็น บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัดตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • รถยนต์
 • ส่วนรายละเอียดสอบถามได้จากวันสัมภาษณ์
 • ติดต่อ
  คุณโชติกา เลปนานนท์
  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
  999/99 หมู่ที่ 1
  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  โทรศัพท์ : 034-712-576
  แฟกซ์ : 034-713-064 ,034-715-768
  ใช้งานแผนที่