Royal Can Industry Co., Ltd.
รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 63

พนักงานขับรถส่วนกลาง

pin locationLocation
pin location

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon4
บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตกระป๋องเปล่าบรรจุอาหารรายใหญ่ของประเทศไทยมากว่า 35 ปี ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 924 คน บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่าง ๆ มากมาย อาทิ ISO 9001:2008 , OHSAS18001:2007, BRC-IoP, HACCP, GMP และ ISO 50001:2011 บริษัทฯ กำลังขยายงาน ต้องการรับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ จำนวนมาก เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
Benefits
- โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสุขภาพกลุ่ม - ประกันชีวิตกลุ่ม - ชุดฟอร์มพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - บริการรถรับ - ส่งพนักงาน - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - ค่างานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
Contacts
คุณวีรวัฒน์ ชูตระกูลประเสริฐ
Royal Can Industry Co., Ltd.
68 ม.3 ถ.เลียบคลองแคราย
ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Tel. : 034-419-333 ต่อ 1212
See Map