บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
25 ม.ค. 63
วิศวกรโยธา
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
salary iconเงินเดือน
salary iconถ้ามีประสบการณ์งานถนนมา เงินเดือน 30,000+ (หรือตามประสบการณ์)
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
 • ก่อสร้างถนน กับ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานราชการอื่น ๆ กำลังขยายกิจการต้องการเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ หลายอัตรา เพื่อมาช่วยกันบริหารจัดการ งานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีบริษัท ในเครือ รวม 9 บริษัทฯ
 • 1.บริษัท สหสถาพรขนส่งจำกัด
 • 2.บริษัท ทรายย่งฮั้วจำกัด
 • 3.บริษัท ซีแมนอินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 4.บริษัท ยูนิมาร์ค ไลน์เพ้นตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • 5.บริษัท โซล่าอีควิปเมนท์ จำกัด
 • 6.บริษัท สมบัตินภา จำกัด
 • 7.บริษัท อัลฟาเอสไลน์ จำกัด
 • 8.บริษัท โซล่าแอสฟัทล์ จำกัด
 • 9.บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อน
 • มีเงินช่วยเหลืมรณกรรม
 • มีที่พักให้(บางตำแหน่ง)
 • มีค่าอาหารหน่วยงานหน้างาน วันละ 60 บาท
 • มีรถยนต์ให้ใช้งานพร้อมน้ำมัน(บางตำแหน่ง)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
46 หมู่ 11
ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 032-200-040
แฟกซ์ : 032-200-454
ใช้งานแผนที่