JobThai
รับสมัครด่วน
17 พ.ค. 65

นักวิทยาศาสตร์เคมี

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3 อัตรา
บริษัท บางกอกเเล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพ โดยการคัดสรรวัตถุดิบ ตรวจสอบการผลิตและ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับของสินค้าที่เชื่อถือได้ ในความปลอดภัยและให้คุณประโยชน์ ตลอดจนความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอมา งานวิจัยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญ ข้างต้น และมีนโยบายที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคง จึงได้ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาขึ้นไปเป็นศูนย์วิจัย BLC (BLC Research Center) เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ ร่วมกับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่ทรงภูมิปัญญา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาไทย วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดังปรัชญาที่ว่า คุณภาพ คือคุณค่าแห่งชีวิต Quality means value of life เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการในด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน รวมทั้งเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ใกล้เคียง ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, ISO 9001, ISO 14001, มอก.18001 และ มรท.8001 ปัจจุบันทางบริษัทมีการผลิตมากยิ่งขึ้น ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันชีวิต
 • ชุดปฏิบัติงาน
 • กิจกรรมนันทนาการและงานสังสรรค์
 • อื่นๆ
 • ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
  48/1 หมู่ 5
  ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
  โทรศัพท์ : 032-719-900
  แฟกซ์ : 032-719-917
  เว็บไซต์ : http://www.bangkoklab.co.th
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้