27 ก.ค. 64

พนักงาน(ประจำโรงงานบางปะกง)*เฉพาะผู้ทุพพลภาพ

pin locationworkLocation
pin location

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

salary iconsalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon2
disabled person iconสำหรับบุคคลทุพพลภาพเท่านั้น
เป็นผู้ผลิต และทำการตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีชื่อเสียงยี่ห้อ "คาราบาวแดง" บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง "คาราบาวแดง" และเครื่องดื่มเกลือแร่ "Carabao Sport" บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเครื่องดื่ม และขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (CBG) บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งรายได้ และกำไรสุทธิที่ดีมาตลอด จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา
companyBenefit
1. โบนัสประจำปี 2. ปรับเงินประจำปี 3. ประกันกลุ่มสุขภาพ 4. ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 5. สิทธิการลากรณีพิเศษ 6. เงินกรณีพิเศษ 7. ตรวจสุขภาพประจำปี 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
companyContact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
393 อาคารสีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
tel : (สำนักงานสีลม) 02-636-6111, (โรงงานCBD บางปะกง) 038-989-488 ต่อ 295, (โรงงาน APG บางปะกง)038-989-499, (โรงงานACM บางปะกง) 038-088-461
LINE ID: @carabaocareer
viewOnlineMap
header