9 เม.ย. 64

Safety Officer(Site)

pin locationLocation
pin location

หลายจังหวัด

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Taikisha (Thailand) Co.,Ltd. the affiliates company of TAIKISHA Limited, Japan, has founded in 1971. Our main business is design, construction, installation and servicing in the main system for buildings, factories and plants such as: - Air conditioning and Ventilation - Plumbing and Sanitary - Fire Protection - Electrical - Metal Finishing - Other Industrial Utilities i.e. Gas, Water Treatment Head office is located at 6th Floor Thaniya Building, 62 Silom Road, Bangrak Bangkok 10500.
Benefits
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าทันตกรรม 2,000 บาท / ปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยนอกเริ่มต้นที่ 5,000 บาท / ปี, ผู้ป่วยใน 50,000 บาท/ปี - ค่าพาหนะทุกระดับ - ชุดยูนิฟอร์ม - OT ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพักแรม (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) - โบนัสประจำปี - สวัสดิการครอบครัว - เงินช่วยเหลืองานพิธีมงคลสมรส, งานศพ - สวัสดิการเงินกู้ยืมให้กับพนักงาน - สวัสดิการส่งเสริมการศึกษา - ลาพักร้อนประจำปี ลาแต่งงาน ลาอุปสมบท - ฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯ - ***ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์***
Contacts
คุณสุทธิดา
Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
62 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
See Map