3 เม.ย. 63

ช่างโยธา (โรงงานพระประแดง)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
 • บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 40 ปี เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุนจดทะเบียนกว่า 1,754 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “หัววัว-คันไถ” บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี
 • รางวัลจากการประกอบธุรกิจ
 • • บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2558
 • • บริษัทยอดเยี่ยมอันดับ 3 ในหมวดธุรกิจธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์
 • • บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีอันดับ 4 ในหมวดอุตสาหกรรม
 • • 1 ใน 60 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ในเรื่องยอดขาย
 • • 1 ใน 50 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ในเรื่องกำไรสุทธิ
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการรายปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสุขภาพ พนักงาน คู่สมรส และบุตร
 • - ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
 • - เงินกู้
 • - การฝึกอบรมและพัฒนา
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ และ ท่องเที่ยวประจำปี
 • - เงินช่วยค่าคลอดบุตร
 • - เงินช่วยค่าทำศพ พนักงาน คู่สมรส บุตร และบุพการี
 • - ฯลฯ
ติดต่อ
ฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
21/35-46 อาคารไทยวา1 ชั้น14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-639-8888 ต่อ 1513
แฟกซ์ : 02-639-8999
เว็บไซต์ : www.tcccthai.com
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้