รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 63

Network Engineer ( NOC )

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon5
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อประกอบกิจการด้าน อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ เต็มรูปแบบรายแรก ๆ ในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งของระบบ International Internet Gateway (IIG) และ National Internet Exchange (NIX) ของประเทศไทย โดยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ (National Internet Gateway) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) แบบครบวงจร จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปัจจุบัน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ได้ก้าวขึ้นมาเป็น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา และพัฒนาระบบเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้บริการลูกค้าในกลุ่มราชการ และ องค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นที่จะช่วยให้ลูกค้าได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อการเติบโตที่ยังยืน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ปรับเงินเดือนประจำปี - ลาพักร้อน,ลากิจ,ลาป่วย, ลาบวช, ลาคลอด, ลาแต่งงาน - ท่องเที่ยวประจำปี - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - งานเลี้ยงปีใหม่
ติดต่อ
คุณปุณศยา ,(ฝ่ายบุคคล)
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 4,18 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-690-3888 ต่อ111 ,112 หรือ 093-830-9994
แฟกซ์ : 02-645-4298
เว็บไซต์ : http://www.proen.co.th