JobThai
บริษัท แอล ที อี คอนซัลแตนท์ จำกัด
17 พ.ค. 65

ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
บริษัทเรา ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดยกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ มีเป้าหมายให้บริการงานที่ปรึกษาด้านบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และยังรวมถึงงานออกแบบวิศวกรรม เพื่อนำความชำนาญงานของเราตอบสนองความต้องการที่จะพัฒนางานก่อสร้างของลูกค้า งานบริการวิชาชีพฯ ของเราให้บริการตามการพัฒนางานโครงการฯดังต่อไปนี้ (1) Business Development : Feasibility Study (2) Product Development : Engineering Design Innovation Renovation &Modification Value Engineering (3) Project& Construction Management : Tender &Procurement Construction Management Inspection and Supervision Quantity Survey Contract Administration Testing &Commissioning Project Handover. กลุ่มธุรกิจที่เราร่วมงานประกอบไปด้วย (1) Hotel &Commercial Building, (2) Factory &Manufacturing, (3) Unique Private House, (4) Renovation &Modification Project, (5) Real Estate Project. More information Visit our website
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุและประกันกลุ่มของบริษัทฯ - เบี้ยขยัน - โบนัส ตามผลประกอบการ
คุณลักษณ์
บริษัท แอล ที อี คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคารสินสาธร ชั้น22 เลขที่ห้อง 77/88
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
: 02-440-0949 ต่อ 301
รถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี