20 ม.ค. 63
วิศวกร (R&D)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
salary iconเงินเดือน
salary iconสามารถต่อรองได้
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
 • บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 30 ปี
 • ได้รับรางวัลจากลูกค้าต่าง ๆ มากมาย นั่นแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและ
 • คุณภาพจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้บริษัทยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่มีความ
 • สามารถ , มีประสบการณ์ที่สามารถควบคุมปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้
 • มีความสำเร็จลุล่วง,เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายส่ง
 • ผลให้บริษั ทเรา จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบริษัทเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกลุ่ม
 • ลูกค้าใหม่ ๆ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ภายในบริษัทโดยหันมาส่งเสริม
 • กิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนักให้กับพนักงานเช่น กิจกรรมเพิ่มผลผลิต,กิจกรรม
 • อนุรักษ์พลังงาน , กิจกรรมสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความ
 • สำคัญในการพัฒนาสังคมไปด้วยเช่นการบริจาคขาเทียม,การบริจาคสิ่งของ
 • ต่าง ๆ , การบริจาคโลหิต , ซึ่งบริษัทถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อ
 • สังคม
 • ซึ่งจะเห็นว่าบริษัท มีศักยภาพที่จะผลิตสินค้าให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น
 • ศักยภาพของเครื่องจักร,บุคลากร,อุปกรณ์ เครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญในด้าน
 • ต่าง ๆ ,การส่งงานตรงตามเวลา,และการบริการ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านี้
 • ถูกควบคุมด้วยมาตรฐาน และกระบวนการที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม และ
 • บริษัทจะยังเดินหน้าต่อไป ก้าวไปสู่ผู้่ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของ
 • โลกต่อไปในอนาคต..
สวัสดิการ
 • - ค่าเบี้ยขยัน 300, 350, 450/เดือน
 • - ค่ากะกลางคืน 38-100บาท/คืน (ตามตำแหน่งงาน)
 • - ค่ารักษาพยาบาล 3,000/ปี
 • - ค่าจัดเลี้ยงปีใหม่ 250บาท/คน/ปี
 • - ค่าสวัสดิการจดทะเบียนสมรส 1,000 บาท
 • - ค่าสวัสดิการบุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต 11,000 บาท
 • - ค่าสวัสดิการพนักงานเสียชีวิต 28,000 บาท
 • - มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้สวมใส่
 • - มีโรงอาหารติดแอร์และขายในราคาควบคุม
 • - มีตรวจสุขภาพพนักงานประจำทุกปี
 • - มีชุดยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด/ปี
 • - มีโครงการประกันสังคม
 • - มีรถรับ-ส่งพนักงาน
 • - มีโบนัสให้พนักงาน
 • - มีข้าวสวยฟรีทุกมื้อ
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
99 หมู่ 5 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18
ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-337-1553-67 ,02-740-5884
แฟกซ์ : 02-337-1201-2
เว็บไซต์ : www.summitsec.com
Line ID: sec10570
ใช้งานแผนที่