บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด
รับสมัครด่วน
21 ม.ค. 63
ผู้ทำบัญชี, ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
 • บริษัทดำเนินธุรกิจด้านบริการตรวจสอบบัญชี, วางระบบ, ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี
 • บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ทะเบียนเลขที่ 0105552081284 โดยบริษัทได้เริ่มก่อตั้งมาจากงานด้านการตรวจสอบบัญชี, วางระบบและจัดทำบัญชี
 • ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร“บริษัทเราให้บริการครบวงจรถึง 5 บริษัท บริหารงานโดย นายถิรยุทธ สวัสดิ์มงคล ตำแหน่งกรรมการบริษัทและ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 8375 พร้อมทีมงานมากกว่า 20 คน ”
 • บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานทางด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี ให้มีคุณภาพ ส่งมอบงานตรงเวลา สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดภายใต้ระบบการบริหารงานที่ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามีทีมงานที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานรับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบภายในองค์กร และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมกับความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน
 • บุคลากรของเรามีประสบการณ์ และความชำนาญ รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ และไม่หยุดยั้งในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมกับที่ลูกค้าไว้วางใจตลอดมา ปัจจุบันได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาความรู้ของบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เปเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • เรามีการฝึกอบรมและทดสอบบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและมีความรู้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนั้นจึงทำให้เรามั่นใจว่าบุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงทางด้านการตรวจสอบบัญชี, การจัดทำบัญชี, การตรวจสอบพิเศษ, การวางระบบบัญชี, และงานจดทะเบียนนิติบุคคล มาเป็นเวลานาน ซึ่งจะสามารถให้บริการท่านได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - โบนัสตามผลงาน
 • - เงินได้อื่นตามประสบการณ์
 • - พัฒนาอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • - งานเลี้ยงประจำปี
ติดต่อ
คุณกัลยาณี สมมณี
บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่115/20 หมู่บ้านวิลเลต กาญจนาภิเษก
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 083-437-0842
แฟกซ์ : 02-899-9955
เว็บไซต์ : www.tdaaudit.com
ใช้งานแผนที่