รับสมัครด่วน
25 ต.ค. 64

ผู้ตรวจสอบภายใน,ผู้ตรวจสอบบัญชี

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านบริการตรวจสอบบัญชี, วางระบบ, ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ทะเบียนเลขที่ 0105552081284 โดยบริษัทได้เริ่มก่อตั้งมาจากงานด้านการตรวจสอบบัญชี, วางระบบและจัดทำบัญชี ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร“บริษัทเราให้บริการครบวงจรถึง 5 บริษัท บริหารงานโดย นายถิรยุทธ สวัสดิ์มงคล ตำแหน่งกรรมการบริษัทและ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 8375 พร้อมทีมงานมากกว่า 20 คน ” บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานทางด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี ให้มีคุณภาพ ส่งมอบงานตรงเวลา สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดภายใต้ระบบการบริหารงานที่ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามีทีมงานที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานรับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบภายในองค์กร และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมกับความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน บุคลากรของเรามีประสบการณ์ และความชำนาญ รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ และไม่หยุดยั้งในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมกับที่ลูกค้าไว้วางใจตลอดมา ปัจจุบันได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาความรู้ของบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เปเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เรามีการฝึกอบรมและทดสอบบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและมีความรู้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนั้นจึงทำให้เรามั่นใจว่าบุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงทางด้านการตรวจสอบบัญชี, การจัดทำบัญชี, การตรวจสอบพิเศษ, การวางระบบบัญชี, และงานจดทะเบียนนิติบุคคล มาเป็นเวลานาน ซึ่งจะสามารถให้บริการท่านได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลงาน - เงินได้อื่นตามประสบการณ์ - พัฒนาอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง - งานเลี้ยงประจำปี
ติดต่อ
คุณกัลยาณี สมมณี
บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด
อาคารเดอะเมจิเคิล เลขที่32/1 ซอยกาญจนาภิเษก003 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 083-437-0842
แฟกซ์ : 02-899-9955
เว็บไซต์ : http://www.tdaaudit.com
วิธีการเดินทาง
-อยู่ติดถนนกาญจนาภิเษกฝั่งโซนบางบอน ตรงข้ามห้างแมคโครสาขาบางบอน
ใช้งานแผนที่