1 ธ.ค. 63

หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์(เพศหญิงเท่านั้น)

pin locationLocation
pin location

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ว่ามีกระบวนการผลิตยาที่ได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาขององค์การอนามัยโลก โดยได้รับตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการมอบหนังสือรับรองมาตรฐาน และได้รับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการโดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ พร้อมสร้างความแปลกใหม่ในด้านการทํางานเพื่อให้เกิด สิ่งสร้างสรรค์ที่แตกต่างจาก แนวทางการทํางานรูปแบบเดิม อีกทั้งมีการดูแลเอาใจใส่และรับผิดชอบในการทํางานขององค์กรในด้านต่างๆอย่างจริงจังและได้เน้นถึงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําและเสริมสร้าง บรรยากาศที่ดีในการทํางานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ก้าวไปสู่หนึ่งในสามลําดับแรกของตลาดวงการยาที่เราร่วมแข่งขัน
Benefits
1. ปรับเงินเดือนประจำปี 2. โบนัสประจำปี 3. ยาสวัสดิการ 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ประกันสังคม 6. ลากิจประจำปี 7. ลาพักร้อนประจำปี 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9. เบี้ยขยัน 10.อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
89 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. : 02-314-6671 ต่อ 3107
LINE ID: mcp3107
Directions
รถประจำทางสาย ปอ.206 , ปอ.92 , 92 , 133,206,11
See Map