บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
23 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค ประจำไซน์งานมาบตาพุด / จป.วิชาชีพ ประจำโรงงาน(บ้านค่าย)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
 • บริษัท วินเทอมส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากผู้ร่วมแนวคิดที่มีประสบการณ์ด้านฉนวนควบคุมพลังงาน และฉนวนกันความร้อนประเภทโฟม เพื่อที่ต้องการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นในประเทศให้มีความหลากหลายและมี คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตอบสนองและรองรับต่อลูกค้าทั้งในและต่างประเทศงานติดตั้ง และงานรับเหมามีดังนี้
 • 1.งานติดตั้งฉนวนควบคุมอุณหภูมิ ( Thermal Insulation Works )
 • 2.งานติดตั้งนั่งร้าน ( Scaffolding Installations )
 • 3.งานโลหะแผ่น ( Metal Jacketing Works )
 • 4.งานทาสี และงานเคลือบผิววัสดุ ( Painting and Coating Works)
 • 5.งานซ่อมผิววัสดุ ( Corrosion Repairing Works )
 • 6.งานปูนกันไฟ ( Fireproofing Works )
 • 7.งานระบบไฟฟ้า ( Power Line System )
 • 8.งานโครงสร้างเหล็กต่างๆ ( Steel Structure Works )
 • 9.ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ( Instrument Inspections )
 • 10.ที่ปรึกษาและออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ ( Insulation Consistence )
สวัสดิการ
 • 1.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 2.รถรับ-ส่งพนักงาน(สายตัวเมืองระยอง,บ้านฉาง,มาบตาพุด)
 • 3.ค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่ง)
 • 4.บ้านพักพนักงาน
 • 5.อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล
 • 6.เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน
 • 7.โปนัสประจำปีตามผลประกอบการ
 • 8.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 9.เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • 10.งานเลี้ยง/ทำบุญประจำปี
 • 11.ลาพักผ่อนประจำปี/ลาแต่งงาน/ลาเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ
 • 12.ประกันสังคม
 • 13.กองทุนเงินทดแทน
 • 14.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 15.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • 16.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ บิดา มารดา บุตร คู่สมรส
 • 17.เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่
 • 18.ค่าเที่ยวรถต่าง/ค่าดูแลรักษารถ (ตำแหน่งพนักงานขับรถ)
 • 19.อบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
เลขที่ 202 หมู่ 1
ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-016-481-2 ต่อ 114, 115
แฟกซ์ : 038-016-483
เว็บไซต์ : www.wintherms.com
ใช้งานแผนที่