JobThai
รับสมัครด่วน
19 ม.ค. 65

จนท.ส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัส

pin location
pin location

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

salary icon
salary icon15,000
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
กลุ่ม "สวนกิตติ" คือ ต้นกำเนิดของการปลูกยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ การพัฒนาสายพันธุ์และเป็นผู้นำในการผลิตยูคาลิปตัสแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในประเทศไทยเพื่อนำมาทำกระดาษ มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ด้วยกำลังการผลิตต้นกระดาษสวนกิตติที่มากกว่า 100 ล้านต้นต่อปี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมกรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าต้นกระดาษสวนกิตติ เป็นต้นกระดาษคุณภาพสูงที่พร้อมสำหรับเกษตกรทุกพื้นที่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความมั่นคงในชีวิต " เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้ชุมชน ทำสังคมให้แข็งแกร่งเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืนของประเทศ"
Benefits
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุด วันลาตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันภัยชีวิตกลุ่ม
 • ห้องพยาบาล
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลภายในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต
 • ค่าต่างจังหวัด
 • ค่าเช่าบ้าน
 • เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 • เงินแสดงความยินดีกับการมีบุตรคนแรกของครอบครัว
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานอุปสมบท
 • กรณีพนักงานเจ็บป่วยทั้งจากในงานและนอกงาน
 • บ้านพักราคาพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
 • ปฏิบัติงาน หยุดเสาร์เว้นเสาร์
 • ฯลฯ
 • Contacts
  คุณณัฐกิจ ประดิษฐถาวร
  กลุ่มบริษัทสวนกิตติ
  903 ม.2
  ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
  Fax : 033054054