รับสมัครด่วน
17 ม.ค. 63
จป.ระดับวิชาชีพ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
หลายจังหวัด
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
  • คริสเตียนีและนีลเส็น ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ในชื่อ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(สยาม) จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและก่อสร้างโครงการที่สำคัญๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศโดยรวม ทั้งของภาครัฐ และเอกชน โครงการหลายโครงการกลายเป็นสถานที่หรือสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ท่าเทียบเรือคลองเตย สะพานกรุงเทพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และสะพานสารสินที่ภูเก็ต เป็นต้น
  • ปัจจุบัน คริสเตียนีและนีลเส็น เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในชื่อ "บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด (มหาชน)" ในปี 2535 ดำเนินธุรกิจก่อสร้างมากว่า 85 ปี เพื่อรองรับการขยายงานก่อสร้างภายในประเทศไทยในปี 2559 และอนาคต จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้าเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด และเบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน
  • - ที่พัก/ค่าเช่าบ้าน สำหรับพนักงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ทันตกรรม
  • - ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
ติดต่อ
คุณอรรถพล, คุณสิรินทิพย์
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด (มหาชน)
727 ถนนลาซาล
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-338-8009, 02-338-8012
เว็บไซต์ : www.cn-thai.co.th
ใช้งานแผนที่