บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด
20 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่ Sales / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3
 • เริ่มต้นจากผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปตั้งแต่ปี 1986 ภายใต้ชื่อ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง อินดัสตรี้ส์ จำกัด ฐานการส่งออกที่สำคัญคือลูกค้าโซนอเมริกา,ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้ขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยมีโรงถักในปี 1990 และได้แยกกิจการประเภทถัก-ทอ ฟอกและย้อม ออกมาภายใต้ชื่อ บริษัท เวลิด์ นิตติ้ง เท็กไทล์ จำกัด ในปี 2004 ตลอดระยะเวลา 28 ปีเรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อรองรับการขยายฐานการผลิต บริษัทฯจึงได้เปิดรับ บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน และเติบโตไปพร้อมกัน ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
 • 1.หอพัก
 • 2.ชุดฟอร์ม 5 ชุด/ปี
 • 3.รถรับส่งพนักงาน
 • 4.ค่าทักษะ
 • 5.ค่าครองชีพ
 • 6.ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • 7.อบรม/สัมมนานอกสถานที่
 • 8.โบนัส
 • 9.ปรับประจำปี
 • 10.ประกันภัยกลุ่ม
 • 11.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 12.วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 10 วัน/ปี
 • 13.วันหยุดประเพณี 13 วัน/ปี
 • 14.อบรม/ดูงานต่างประเทศ
 • 15.เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ฯลฯ
ติดต่อ
คุณลออ อ่อนระยับ
บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด
55/7 หมู่ 6 ซ.ต้นสน
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 034-468-820-4,086-327-5373 ,Line ID:086-327-5373
แฟกซ์ : 034-468-825
เว็บไซต์ : www.worldknittingtextiles.com
Line ID: 0863275373
ใช้งานแผนที่