23 ม.ค. 63
Engineer(วิศวกรไฟฟ้า)
pin locationLocation
pin location
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
  • ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยการขยายตัวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง กำลังการผลิต 6,000 ตัน เมล็ดถั่วเหลือง/วัน บริษัทฯ ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง
  • ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และระบบการจัดการที่ดี ครอบคลุมการจัดการปัจจัยเสี่ยงในทุกด้าน ทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยน การจัดการธุรกิจ การขยายรายได้ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับกระบวนการผลิต และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบันบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Benefits
  • - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท/ปี
  • - สวัสดิการเบิกค่าทันตกรรม
  • - โบนัสประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ซื้อน้ำมันราคาสวัสดิการ
  • - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
81/7 หมู่ 1
ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Fax : 034-265-610
Website : www.tvothai.com
See Map