รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 63

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
brt iconวัดด่าน
salary iconเงินเดือน
salary icon15,000 - 17,000 บาท/เดือน ขึ้นกับประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้สามารถตรวจบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ ดังนี้:- - Auditing Services : งานตรวจสอบบัญชี ครอบคลุมทั้ง External Audit และ Internal Audit - Advisory Services : ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร การลงทุน การควบรวมกิจการ - IT Audit : งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - Corporate Services : จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัท ย้ายสถานประกอบการ ยกเลิกบริษัท - Payroll Outsourcing Services : ทำเงินเดือนรายเดือน - Hosted Accounting Services : ทำบัญชีรายเดือนโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มลูกค้าได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต, การประกันภัย, สายการบิน, อสังหาริมทรัพย์, โรงแรม, และ กองทุนรวมต่างๆ (ดูข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ www.asv.co.th ) ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. และมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 8 คน และพนักงานผู้มีประสบการณ์กว่า 50 คน โดยบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และต้องการรับพนักงานที่มีความมุ่งมั่น มีความคิดเชิงบวก และรักความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มาร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
- หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ทำงานเสาร์สุดท้ายของเดือน) - รางวัลเบี้ยขยันประจำเดือน (สูงสุด 2,000 บาท) - สวัสดิการประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ - โบนัสประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - ค่าอาหารและค่าพาหนะเดินทางจากสำนักงานไปบริษัทลูกค้า (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี) - ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีที่ต้องไปทำงานค้างคืนที่ต่างจังหวัดสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี) - สวัสดิการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
ติดต่อ
คุณธิดารัตน์ (อ้อม)
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 081-274-2075, 02-294-8504 ต่อ302
แฟกซ์ : 02-294-2345
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางที่ผ่านคือสาย 89 และ 205 ส่วน BRT ให้ลงที่สถานีวัดด่าน บริษัทฯ จะอยู่ฝั่งตรงข้าม ธ. กรุงศรีอยุธยา (สำนักงานใหญ่) เดินเข้ามาในซอย 53 (ซอยโชคชัยจงจำเริญ) บริษัทฯ จะอยู่ในซอยย่อยทางซ้ายมือซอยที่ 2 เข้ามาจนสุดซอยอยู่ด้านซ้ายมือ
ใช้งานแผนที่