หมู่บ้านอรุณโฮม (บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด)
รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 63

Foreman

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

salary iconเงินเดือน
salary icon12,000-17,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้านการจัดหาที่ดินสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจำหน่ายให้ชื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานทีทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการออกแบบ คำนวณ เขียนแบบแปลน แผนผังและรับปรึกษาเกี่ยวกับกิจการ
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
คุณพิมพ์วลัญช์ เวชไทยสงค์
หมู่บ้านอรุณโฮม (บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด)
590 ถ.ชยางกูร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 095-635-3954
แฟกซ์ : 910156363
เว็บไซต์ : www.coreasia.co.th
ใช้งานแผนที่