22 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3 อัตรา
 • กำเนิดพีทีเมื่อ 30 กว่าปีก่อน ในวันที่ 21 มีนาคม 2531 ได้บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นบนความตั้งใจประกอบกิจการคลังน้ำมัน และค้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับชุมชน ผู้ประกอบการประมงและโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นจากภาคใต้ของประเทศไทย
 • จากบริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนสู่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า "PT"
 • จากคลังน้ำมัน 2 แห่ง คือ คลังน้ำมันชุมพร จังหวัดชุมพร และคลังน้ำมันแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ขยายสู่คลังน้ำมัน 9 จุด ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยจากสถานีบริการน้ำมันสาขาแรก เติบโตสู่กว่า 1,200 สถานีบริการน้ำมันครอบคลุมทุกภาคทั่วไทย
 • ในปัจจุบันจากความมุ่งมั่นประกอบกิจการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ก้าวสู่บริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 จากสถาบัน Intertex Testing Services (Thailand) Limited สาขาของ Intertex Services Corporation องค์กรตรวจสอบมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกา
สวัสดิการ
 • 1. โบนัสประจำปี
 • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 3. ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่งงาน)
 • 4. ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน)
 • 5. ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
 • 6. บ้านพักพนักงาน, ค่าน้ำ- ค่าไฟ (บางตำแหน่งงาน)
 • 7. ค่าโรงแรม (กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่)
 • 8. ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
 • 9. ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • 10. ชุดฟอร์มพนักงาน
 • 11. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • 12. ประกันสุขภาพ(ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก)
 • 13. ส่วนลดน้ำมันลิตรละ 1 บาท
 • 14. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 15. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต
 • 16. กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR)
 • 17. ค่าเกียรตินิยม อันดับ 1 และอันดับ 2
ติดต่อ
ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 745,746,747,748
แฟกซ์ : 02-168-3379, 02-168-3389
เว็บไซต์ : www.ptgenergy.co.th
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้