รับสมัครด่วน
22 ม.ค. 63
หัวหน้าแผนกบัญชี
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
 • ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตน้ำตาลทราย ส่งขายในภาคอุตสาหกรรม และส่งออกต่างประเทศ
 • ธุรกิจในเครืออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ด้าน BIO
 • 1. เอทานอล
 • 2. เยื่อกระดาษ
 • 3. โรงไฟฟ้า
 • 4. อุตสาหกรรมปุ๋ย
 • 5. ธุรกิจในเครืออื่น ๆ
สวัสดิการ
 • โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ช่วยพิธีศพ งานแต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท เป็นต้น
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สวัสดิการวันลาต่าง ๆ
 • สัมมนา และท่องเที่ยวประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์)
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
 • เกษียณอายุ
 • บ้านพักฟรี ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟ้าฟรี (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์)
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-692-0869-73 ต่อ 112, 166 (สำนักงานใหญ่กรุงเทพ), 062-310-0311-13 ,056-338-123-5 ต่อ 112 (โรงงานเกษตรไทยฯ นครสวรรค์)
แฟกซ์ : 02-246-9125
เว็บไซต์ : www.ktisgroup.com
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้