22 ต.ค. 63

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และซ่อมบำรุง

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
เราเป็นบริษัทฯ ที่เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2546 โดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด ซึ่งทางบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวางแผนการเพิ่มอัตรากำลังการผลิต เพื่อรองรับการขยายกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมงานและพัฒนาองค์กรไปพร้อมกับเราอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน - เบี้ยขยันประจำเดือน 400 - 800 บาท - เงินประจำตำแหน่ง (เฉพาะบางตำแหน่งที่บริษัทฯ กำหนด) - ค่าอาหาร (เฉพาะบางตำแหน่งที่บริษัทฯ กำหนด) - ร้านอาหาร ราคาสวัสดิการพนักงาน - ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงานประจำปี - ปรับเงินเดือน/ค่าจ้าง ประจำปี - พักร้อนประจำปี 6 - 10 วัน - โบนัสประจำปี - วันหยุดตามประเพณี ตามที่กฎหมายกำหนด - การตรวจสุขภาพประจำปี - งานฝึกอบรม สำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน - งานสัมมนานอกสถานที่ประจำปี - กิจกรรมกีฬาสี และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ (กรณี บิดา มารดา และคู่สมรส) - ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันทำการ (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08:00–17:00 น. หรือตามปฏิทินทำงานประจำปี ที่บริษัทฯ กำหนด) **สวัสดิการต่างๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด**
ติดต่อ
คุณสกุลรัตน์ ภักดีแก้ว (เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง)
บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
99/9-10 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-315-2755 ต่อ 114
แฟกซ์ : 02-315-2709
เว็บไซต์ : http://www.primaplastic.com
วิธีการเดินทาง
1. รถประจำทาง 2. รถส่วนบุคคล
ใช้งานแผนที่