รับสมัครด่วน
22 ม.ค. 63
ช่างซ่อมบำรุง
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4 อัตรา
 • ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อีกทั้ง ยังมีบริษัท ในเครือ อาทิเช่น พี เอส ดี เทรดดิ้ง 2012 จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท พีเอสดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ให้บริการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้างทั่วไป อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน การบริการซ่อมแซมโครงสร้าง อีกทั้ง รับเหมาก่อสร้างงานทาง และบริการรถเครื่องจักรให้เช่า เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถรักความก้าวหน้าและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทีมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย
สวัสดิการ
 • - กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • - ประกันชีวิต(กลุ่ม)
 • - ชุดฟอร์มบริษัท
 • - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
 • - เบี้ยเล้ยง/ค่าชำนาญงาน
 • - วันหยุดประเพณี 13 วัน
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด
 • - เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
 • - กิจกรรมสันทนาการ/งานเลี้ยงปีใหม่
ติดต่อ
คุณนาตยาพร ชมภูเพ็ชร์ (คุณแอม)
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
97 หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 081-378-3516, 032-347-558
แฟกซ์ : 032-347-559
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้