รับสมัครด่วน
20 ม.ค. 63
พนักงาน UT
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
salary iconเงินเดือน
salary iconN/A
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 ตำแหน่ง
 • THE ADITYA BIRLA GROUP CHEMICAL BUSINESS
 • Aditya Birla Chemicals ( Thailand) Ltd is a part of Aditya Birla Group, the India’s premier industrial house, with 103 state–of–the–art manufacturing units and sectoral services, the group has turnover of US $ 24 billion with a market capitalization of US $ 28 billion, in the League of Fortune 500, the group is anchored by an extraordinary force of 100,000 employees, belonging to 25 different nationalities in 20 countries - India, Thailand, Laos, Indonesia, Philippines, Egypt, China, Canada, Australia, USA, UK, Germany, Hungary, Brazil, Italy, France, Luxembourg, Switzerland, Malaysia and Korea.
 • In India, the Group has been adjudged “The Best Employer in India and among the top 20 in Asia” by the Hewitt-Economic Times and Wall Street Journal Study 2007.
 • Aditya Birla Chemicals (Thailand)Ltd is engaged in producing and marketing five major product groups – Chlor-alkali, Epichlorohydrin, Epoxy Resins, Phosphates and Sulphites. We address the needs of a large number of industries such as food, food processing, personal consumer products, coating, textiles, pulp and paper, detergents, water treatment, metal treatment and more.
 • บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ในกลุ่มอีพอกซี่เรซิน" และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารยึดผิว เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ในชื่อการค้า “EPOTEC” จึงจำป็นต้องขยายการลงทุนเพื่อสนองตอบความต้องการใช้อีพอกซี่เรซิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตใบกังหันเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีความต้องการใช้เรซินเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ดังนั้น อีพอกซี่เรซินที่ผสมจากบริษัทฯ จึงถือว่าเป็นวัตุดิบประเภทหนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานที่สะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโครงการนี้จะส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศประมาณ 95% ของความสามารถในการผลิตทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 5% จะจำหน่ายในประเทศ
สวัสดิการ
 • - House Rent Allowance / ค่าเช่าบ้าน
 • - Night Shift Allowance / ค่ากะบ่าย,ดึก
 • - Over Time Allowance / ค่าล่วงเวลา (OT)
 • - Diligent Allowance / เบี้ยขยัน
 • - Annual Diligent / เบี้ยขยันประจำปี
 • - Annual Bonus / โบนัสประจำปี
 • - Provident Fund / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - Social Security Fund / ประกันสังคม
 • - Group Health Insurance (Include spouse & 3 child) / ประกันสุขภาพกลุ่ม (รวมคู่สมรส และบุตร-ธิดา ได้สูงสุดถึง 3 คน)
 • - Life Insurance / ประกันอุบัติเหตุ
 • - Air Bus & Van Company / รถปรับอากาศและรถตู้ รับ-ส่ง
 • - Uniform & Safety Equipment / ชุดยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย
 • - Right to join in activities of the company (Internal sport game, annual travel, really & etc.) / มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท (กีฬาสี, ท่องเที่ยวประจำปี, แรลลี่, อื่นๆ)
 • - Salary Advance / การเบิกเงินเดือนล่วงหน้า
 • - Marriage Allowance / เงินช่วยเหลือการสมรส
 • - Ordination Allowance / เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
 • - Funeral Allowance / เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ
 • - New Year Celebration Party & New Year Gift / งานปีใหม่และของขวัญปีใหม่
 • - Birthday Gift / ของขวัญวันเกิด
 • - Childbirth Gift / ของขวัญสำหรับพนักงานหรือภรรยาพนักงานคลอดบุตร
 • - Scholarship for employee's children /ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
ติดต่อ
Recruiter - Human Resource Department / เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. (Advanced Materials) / บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีเรียลส์)
เลขที่ 2 ถนนไอ-ห้า
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-685-233-4 ต่อ 225
แฟกซ์ : 038-683-982
เว็บไซต์ : www.adityabirlachemicals.com
ใช้งานแผนที่