รับสมัครด่วน
23 ม.ค. 63
โลจิสติกส์
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
salary iconเงินเดือน
salary icon11,500-12,000+Insentive150 บาท/วัน
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
 • ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
 • บริษัทย่อยคือ
 • 1.บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าและให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code)
 • 2.บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015 รวมถึงบริการการสแกนเอกสารเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บัตรน้ำมัน บางตำแหน่ง
 • ค่าทางด่วน ค่าเดินทาง บางตำแหน่ง
 • ค่าโทรศัพท์ บางตำแหน่ง
 • ค่ากะ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ (IPD , OPD)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าทำฟัน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • ของขวัญเกษียณอายุ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • อบรม-สัมมนา สังสรรค์ประจำปี
 • *สวัสดิการได้เฉพาะบางตำแหน่ง
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ และ บางปะกง)
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
185 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-871-3191-5 ต่อ 225-226 หรือ 130 , 099-607-7183
แฟกซ์ : 02-427-0964
เว็บไซต์ : www.kwc.co.th / www.kdc.co.th
ใช้งานแผนที่