21 ม.ค. 63
ช่างเครื่องกัดCNC (Machining Center)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามความสามารถ + ประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4
 • บริษัท ควอลิตี้ เกจ แอน ทูล จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตงานที่มีความละเอียดเที่ยงตรงสูง เราสามารถควบคุมขนาดได้ ไม่เกิน 0.002 mm.
 • ขอบข่ายงานที่บริษัทได้ให้บริการลูกค้า ไดแก่
 • หมวด เครื่องมือวัด (Gauge)
 • หมวด เครื่องมือที่ใช้จับยึดชิ้นงาน (fixture)
 • หมวด ชิ้นส่วนในแม่พิมพ์ (punch die)
 • หมวด อะไหล่เครื่องจักร (wear part)
 • นโยบายโรงงานนี้
 • ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว
 • และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • และชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - ค่าทักษะ
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ค่ากะ
 • - โบนัสประจำปี
 • - บ้านพักพนักงาน
 • - การปรับค่าจ้างประจำปี
 • - ค่า Incentive
 • - อื่นๆ แล้วแต่ความเหมาะสมตามตำแหน่ง
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล คุณจณิสตา
Quality Gauge and Tool Co., Ltd.
194 หมู่ 6
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 064-414-4595, 034-406-363
แฟกซ์ : 034-406-363
เว็บไซต์ : www.qualitygauge.co.th
ใช้งานแผนที่