รับสมัครด่วน
20 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่ไอที (IT Support) ดูแลระบบ Server (ประจำสาขาปากช่อง)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 ตำแหน่ง (จ-ส)
 • บริษัท เอกอุทัย จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การซื้อ-ขาย รวบรวม จัดเก็บ ขนส่ง คัดแยก เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้(By Product)ต่างๆจากกระบวนการคัดแยก ก่อสร้างโรงงานคัดแยก บำบัดของเสีย ผังกลบ สารเคมีใช้แล้ว และกากอุตสาหกรรม โดยได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ มี มีโรงงานตั้งอยู่ทั้งสิ้น 3 แห่ง ทั้งในจังหวัดอยุธยา , จังหวัดเพชรบูรณ์ , จังหวัดนครราชสีมา
สวัสดิการ
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน 2 ชุด
 • - ที่พักฟรี(ตามตำแหน่งงาน)
 • - ค่าอาหารกลางวัน
 • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด10 %
 • - โบนัสประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - เงินสวัสดิการช่วยหลือกรณี สามี,ภรรยา,บุตร,บิดา,มารดา เสียชีวิต
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 10 วันทำงาน/ปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าที่พักในกรณีเดินทางไปสาขาต่างจังหวัด
 • - ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฟรีตลอดทั้งปี
 • - วันหยุดตามประเพณี17วัน/ปี
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอกอุทัย จำกัด
499 หมู่ที่ 1
ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ : 044-938-994-6 ,061-875-2175
แฟกซ์ : 044-938-997
เว็บไซต์ : www.aekuthai.co.th
ใช้งานแผนที่