13 พ.ย. 62
พนักงานดูแลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
Japan
salary iconเงินเดือน
salary iconเริ่มต้น 40,382.55 บาท ไม่รวม OT ผู้สมัครสามารถเลือกนายจ้างได้
number of positions iconอัตรา
number of positions icon30 อัตรา
 • โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
 • ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ นม. 08/2555
 • ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 1186/1-2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 • วิสัยทัศน์ Vision
 • ให้โอกาส ให้อาชีพ ให้ชีวิต Give Opportunity & Occupation & Life
 • โรงเรียนเปิดโอกาสให้ลูกหลานเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ได้มาศึกษาวิชาชีพระยะสั้น จบแล้วโรงเรียนหางานให้ทำในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับประเทศ มีรายได้ที่มั่งคง ครอบครัวอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 • ภารกิจ Mission
 • ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้มีทักษะทางด้านการดูแลสุขภาพ ส่งต่อสถานประกอบการทางการแพทย์
 • ค่านิยม Core Value
 • บริการดี มีคุณธรรม Service & Virtue
 • วัตถุประสงค์ Objective
 • 1.เพื่อช่วยเหลือบุตรหลานเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้ศึกษาทางด้านวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น จบแล้วทำงานทันที
 • 2.เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่เรียนจบสาขาต่างๆแล้ว แต่ไม่มีงานทำ เรายินดีหางานให้ทำ
 • 3.เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ส่งต่อสถานประกอบการทางการแพทย์
 • 4.เพื่อนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในต่างประเทศ
ติดต่อ
คุณเก้า
โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา
1186/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมิอง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ : 044-072-296
แฟกซ์ : 044-252-277
เว็บไซต์ : www.gnasupkorat.com/
Line ID: @gnaskorat
ใช้งานแผนที่